Інформація про надходження та використання благодійних внесків за листопад 2018 року

Відділення залишок на 01.11. надходження за листопад використ. за листопад На що використано залишок на 01.12
Лабораторія 4 976,08 18 233,10 5 520,00 реактиви 17 689,18
Неврологія 254,64 2 520,00 0,00   2 774,64
Інфекція -1 144,06 1 845,00 0,00   700,94
Хірургія -5 570,54 4 770,00 1 860,00 сертифікати -2 660,54
Травматологія 4 885,88 990,00 1 953,00 сертифікати 3 922,88
Ендоскопія 23 476,88 5 913,00 3 050,00 деззасіб, рувавиці 26 339,88
Кардіологія -1 212,72 900,00 1 116,00 сертифікати -1 428,72
ЕКГ 1 537,35 0,00 0,00   1 537,35
Терапія 243,55 756,00 0,00   999,55
Лор-відділення -122,16 315,00 0,00   192,84
Дитяче відділення 920,38 747,00 0,00   1 667,38
Реанімація -3 338,42 2 473,20 2 232,00 сертифікати -3 097,22
Урологія -1 144,19 810,00 837,00 сертифікати -1 171,19
Приймальне відділення -985,70 1 630,80 0,00   645,10
УЗД 554,22 0,00 0,00   554,22
Шкір-вен -895,89 0,00 0,00   -895,89
Фіз. кабінет 2 036,71 144,00 0,00   2 180,71
Очне відділення 1 128,61 180,00 0,00   1 308,61
Рентген-кабінет -4 108,70 0,00 0,00   -4 108,70
Паталого-анатом. Відд. 1 849,74 0,00 0,00   1 849,74
Адміністрація -2 524,06 4 691,90 650,00 програма Медстат 1 517,84
Спонсори 0,00 0,00 0,00   0,00
СЕС 280,74 0,00 0,00   280,74
Всього: 21 098,34 46 919,00 17 218,00   50 799,34
           
           
           
           
В.о.головного лікаря  КЗ "Дубенська ЦРЛ"   Міхневич М.О.

Інформація про надходження та використання благодійних внесків за жовтень 2018 року

Відділення залишок на 01.10. надходження за жовтень використ. за жовтень На що використано залишок на 01.11
Лабораторія -5 522,95 16 628,40 6 129,37 реактиви,деззасоби 4 976,08
Неврологія 10 127,88 1 624,50 11 497,74

сес дослідж, матрац.постіль,стер.коробка,

рентгенплівка,деззасоби,етикетки

254,64
Інфекція 3 075,99 855,00 5 075,05 стер.коробка,миючі госп.товари,праска рентгенплівка,деззас,етикетки,бязь.будмат -1 144,06
Хірургія 15 715,31 6 030,00 27 315,85 стер.коробка,плитка,миючі,крани,посуд  ,рентгенпл,етикетки,журнали,цемент -5 570,54
Травматологія 12 032,45 2 475,00 9 621,57 стер.коробка, сес досл.рентгенплівка,деззасоби,етикетки,журнали,клей 4 885,88
Ендоскопія 33 714,38 3 105,00 13 342,50 медикаменти,відсмоктувач,змішувачі 23 476,88
Кардіологія 4 784,79 405,00 6 402,51 стер.коробка,рентгенплівка,деззасоби,  вікна,етикетки,госптовари -1 212,72
ЕКГ 1 537,35 0,00 0,00 1 537,35
Терапія 1 083,70 720,00 1 560,15 стер.коробка рентгенплів,деззас,етикетки,фарба 243,55
Лор-відділення -168,53 945,00 898,63 сес досл,стер.коробка,рентгенплівка,   деззас,етикетки -122,16
Дитяче відділення 2 637,49 792,00 2 509,11 сес дослідж, фарба,стер.коробка,рентгенплівка,  етикетки 920,38
Реанімація 11 659,01 2 483,10 17 480,53 стер.коробка,миючі,рушники,прал.  машина,рентгенплівка,сес досл,етикетки -3 338,42
Урологія -560,56 315,00 898,63 сес досл,стер.коробка,рентгенплівка,  деззас,етикетки -1 144,19
Приймальне відділення -1 567,95 1 121,40 539,15 стер.коробка,деззас,етикетки -985,70
УЗД 554,22 0,00 0,00 554,22
Шкір-вен 37,76 54,00 987,65 сес досл,стер.коробка,рентгенплівка,  деззасоби -895,89
Фіз. кабінет 3 634,06 144,00 1 741,35 стер.коробка,миючі,рентгенплівка,небулайзер 2 036,71
Очне відділення 993,61 135,00 0,00 1 128,61
Рентген-кабінет -4 108,70 0,00 0,00 -4 108,70
Паталого-анатом. Відд. 1 913,89 225,00 289,15 стер.коробка,рентгенплівка 1 849,74
Адміністрація -3 880,16 4 228,60 2 872,50 конверт, реактиви,картридж -2 524,06
Спонсори 0,00 0,00 0,00 0,00
СЕС 280,74 0,00 0,00 280,74
Всього: 87 973,78 42 286,00 109 161,44 21 098,34

 

 В.о головного лікаря КЗ "Дубенська ЦРЛ"                                                                                        Нечипорук М.О.

Інформація про надходження та використання благодійних внесків за вересень 2018 року

Відділення залишок на 01.09. надходження  за вересень використ. за вересень На що використано залишок на 01.10
Лабораторія 6 903,82 15 201,00 27 627,77 реактиви -5522,95
Неврологія 7 458,88 3 060,00 391,00 метрологія, хлорне вапно 10 127,88
Інфекція 2 333,55 1 035,00 292,56 метрологія, хлорне вапно 3 075,99
Хірургія 9 212,87 6 795,00 292,56 метрологія, хлорне вапно 15 715,31
Травматологія 10 255,01 2 070,00 292,56 метрологія, хлорне вапно 12 032,45
Ендоскопія 30 831,59 5 130,00 2 247,21 медикаменти 33 714,38
Кардіологія 4 500,79 675,00 391,00 метрологія, хлорне вапно 4 784,79
ЕКГ 1 082,85 454,50 0,00 1 537,35
Терапія 872,26 504,00 292,56 метрологія, хлорне вапно 1 083,70
Лор-відділення -877,53 900,00 191,00 хлорне вапно -168,53
Дитяче відділення 2 606,05 324,00 292,56 метрологія, хлорне вапно 2 637,49
Реанімація 12 150,01 3 477,60 3 968,60 метрологія, буд.матеріали, бланки, мекаменти 11 659,01
Урологія 427,50 585,00 1 573,06 тонометри, хлорне вапно,реактиви, метрологія, миючі -560,56
Приймальне відділення 735,81 847,80 3 151,56 бланкова продукція -1 567,95
УЗД 554,22 0,00 0,00 554,22
Шкір-вен 204,32 126,00 292,56 метрологія, хлорне вапно 37,76
Фіз. кабінет 3 312,62 423,00 101,56 метрологія 3 634,06
Очне відділення 897,17 198,00 101,56 метрологія 993,61
Рентген-кабінет -4 108,70 0,00 0,00 -4 108,70
Паталого-анатом. Відд. 1 790,45 225,00 101,56 метрологія 1 913,89
Адміністрація -972,82 4 670,10 7 577,44 порошок, реагенти ВЗК, сервісне обсл. РРО, метрологія, запр. Картриджа -3 880,16
Спонсори 0,00 0,00 0,00 0,00
СЕС 280,74 0,00 0,00 280,74
Всього: 90 451,46 46 701,00 49 178,68 87 973,78
В.о.головного лікаря КЗ "Дубенська ЦРЛ" М.О.Нечипорук
     

 

Інформація про надходження та використання благодійних внесків за серпень 2018 року

Відділення залишок на 01.08. надходження  за серпень використ. за серпень на що використано залишок на 01.09.
Лабораторія 3 673,29 16 967,70 13 737,17 реактиви 6 903,82
Неврологія 5 818,88 2 160,00 520,00 дез.розчини 7 458,88
Інфекція 2 742,05 1 080,00 1 488,50 світильники, дез.розчини 2 333,55
Хірургія 5 463,87 4 662,00 913,00 змішувач, дез.розчини 9 212,87
Травматологія 6 788,01 3 807,00 340,00 дез.розчини 10 255,01
Ендоскопія 27 186,59 3 645,00 0,00 30 831,59
Кардіологія 3 555,79 945,00 0,00 4 500,79
ЕКГ 1 082,85 0,00 0,00 1 082,85
Терапія 2 776,26 702,00 2 606,00 ленолеум, дез розчини 872,26
Лор-відділення -827,53 450,00 500,00 дез.розчини -877,53
Дитяче відділення 2 156,05 450,00 0,00 2 606,05
Реанімація 10 377,97 4 779,90 3 007,86 тонометри, еритроцити, дез.розчини 12 150,01
Урологія 279,50 1 170,00 1 022,00 госп.товати, дез.розчини 427,50
Приймальне відділення 453,41 1 022,40 740,00 Замок, дез.засоби 735,81
УЗД 554,22 0,00 0,00 554,22
Шкір-вен 557,22 198,00 550,90 буд.матеріали 204,32
Фіз. кабінет 3 247,62 225,00 160,00 дез.розчини 3 312,62
Очне відділення 483,17 414,00 0,00 897,17
Рентген-кабінет -4 108,70 0,00 0,00 -4 108,70
Паталого-анатом. Відд. 1 790,45 0,00 0,00 1 790,45
Адміністрація 1 981,77 4 742,00 7 696,59 буд.матеріали, мастила, послуги рро, дез.розчини -972,82
Спонсори 0,00 0,00 0,00 0,00
СЕС 280,74 0,00 0,00 280,74
Всього: 76 313,48 47 420,00 33 282,02 90 451,46

Головний лікар КЗ "Дубенська ЦРЛ"                                                                              Табачук В.П.

Інформація про надходження та використання благодійних внесків за липень 2018 року

Відділення Залишок на 01.07. Надходження  за липень Використ. за липень На що використано Залишок на 01.08.
Лабораторія 343,11 16 273,80 12 943,62 реактиви пробірки піпетки 3 673,29
Неврологія 18 698,88 2 790,00 15 670,00 пос. білизна меблі бланки 5 818,88
Інфекція 3 882,55 837,00 1 977,50 буд .мат миючі бланки 2 742,05
Хірургія 1 464,55 6 300,00 2 300,68 еритроцити бланки ремонт відсмо 5 463,87
Травматологія 3 098,01 3 690,00 0,00 6 788,01
Ендоскопія 26 738,30 3 375,00 2 926,71 медичні матеріали 27 186,59
Кардіологія 6 247,79 720,00 3 412,00 бойлер  вогнегасник 3 555,79
ЕКГ 754,35 328,50 0,00 1 082,85
Терапія 1 822,26 954,00 0,00 2 776,26
Лор-відділення -847,53 693,00 673,00 канцтовари -827,53
Дитяче відділення 2 823,05 135,00 802,00 емаль снежка бланки 2 156,05
Реанімація 6 080,02 4 297,95 0,00 10 377,97
Урологія -465,50 1 080,00 335,00 фарба 279,50
Приймальне відділення 2 026,11 672,30 2 245,00 бланки 453,41
УЗД 554,22 0,00 0,00 554,22
Шкір-вен 351,22 513,00 307,00 канцтовари 557,22
Фіз. кабінет 3 112,62 135,00 0,00 3 247,62
Очне відділення 222,17 261,00 0,00 483,17
Рентген-кабінет -4 108,70 0,00 0,00 -4 108,70
Паталого-анатом. Відд. 1 790,45 0,00 0,00 1 790,45
Адміністрація 717,62 4 783,95 3 519,80 заправка катріджа канцтовари буд мат 1 981,77
Спонсори 0,00 0,00 0,00 0,00
СЕС 280,74 0,00 0,00 280,74
Всього: 75 586,29 47 839,50 47 112,31   76 313,48
Головний лікар КЗ "Дубенська ЦРЛ" Табачук В.П.

Інформація про надходження та використання благодійних внесків за червень 2018 року

Відділення Залишок на 01.06. Надходження  за червень Використ. за червень На що використано Залишок на 01.07.
Лабораторія 1 811,69 14 704,20 16 172,78 ремонт аналізатора реактиви 343,11
Неврологія 16 525,88 3 015,00 842,00 дез.засоби хлорне вапно 18 698,88
Інфекція 2 989,55 1 395,00 502,00 дез.засоби вапно хлорне 3 882,55
Хірургія -979,95 6 984,00 4 539,50  вапно хлорне будівентні господарські товари 1 464,55
Травматологія 1 235,01 2 025,00 162,00  вапно хлорне 3 098,01
Ендоскопія 20 897,30 5 841,00 0,00   26 738,30
Кардіологія 5 716,79 873,00 342,00 дез.засоби вапно хлорне 6 247,79
ЕКГ 3 369,27 0,00 2 614,92 метрологія 754,35
Терапія 1 892,24 432,00 501,98 дез.засоби вапно хлорне 1 822,26
Лор-відділення -526,53 810,00 1 131,00 вапно хлорне буд матеріали -847,53
Дитяче відділення 2 672,55 310,50 160,00 вапно хлорне 2 823,05
Реанімація 8 737,75 1 008,00 3 665,73 дез.засоби миючі вапно хлорне еритроцити стремянка 6 080,02
Урологія -753,50 450,00 162,00  вапно хлорне -465,50
Приймальне відділення 833,61 1 192,50 0,00   2 026,11
УЗД 554,22 0,00 0,00   554,22
Шкір-вен 376,12 378,00 402,90 вапно хлорне снежка 351,22
Фіз. кабінет 2 815,62 297,00 0,00   3 112,62
Очне відділення 58,17 324,00 160,00 вапно хлорне 222,17
Рентген-кабінет -4 108,70 0,00 0,00   -4 108,70
Паталого-анатом. Відд. 1 952,45 0,00 162,00  вапно хлорне 1 790,45
Адміністрація 10 303,82 4 448,80 14 035,00 запчастини підписка сіль технічна миючі 717,62
Спонсори 0,00 0,00 0,00   0,00
СЕС 280,74 0,00 0,00   280,74
Всього: 76 654,10 44 488,00 45 555,81   75 586,29
           
           
           
Головний лікар КЗ "Дубенська ЦРЛ" Табачук В.П.

Інформація про надходження та використання благодійних внесків за грудень 2017 року

 

Відділення залишок на 01.12. надходження за грудень використ. за грудень На що використано залишок на 01.01.18
Лабораторія 17 394,34 12 257,10 31 100,07 реактиви -1 448,63
Неврологія 7 040,38 2 700,00 6 800,00 меблі 2 940,38
Інфекційне -609,00 900,00 0,00   291,00
Хірургічне 5 696,00 7 407,00 0,00   13 103,00
Травматологічне 5 194,44 2 020,50 637,03 еритроцити 6 577,91
Ендоскопічне 2 776,10 3 654,00 4 280,72 медикаменти 2 149,38
Кардіологічне 61,79 450,00 0,00   511,79
ЕКГ 1 713,27 0,00 0,00   1 713,27
Терапевтичне 1 719,74 882,00 0,00   2 601,74
Отолорингологічне 1 066,07 648,00 1 016,00 змішувач 698,07
Дитяче відділення 117,05 972,00 300,00 поточний ремонт апаратури 789,05
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії 3 956,68 4 613,40 4 611,23 відра, швабри, миючі засоби 3 958,85
Урологічне 125,20 648,00 1 912,50 дез.р-ни, СЕС,бланки,метрологія -1 139,30
Приймальне відділення 363,19 1 215,00 0,00   1 578,19
УЗД 608,22 0,00 0,00   608,22
Шкірно-венерологічне -136,38 243,00 0,00   106,62
Фізіотерапевтичний кабінет 2 387,62 549,00 0,00   2 936,62
Офтальмологічне 299,13 144,00 456,96 фарба, послуги СЕС -13,83
Рентген-діагностичне -3 834,70 0,00 0,00   -3 834,70
Паталого-анатомічне 2 913,95 0,00 0,00   2 913,95
Адміністрація 4 568,96 4 367,00 11 293,39 періодика, РРО, обсл. -2 357,43
Спонсори 0,00 0,00 0,00   0,00
СЕС 280,74 0,00 0,00   280,74
Всього: 53 702,79 43 670,00 62 407,90   34 964,89

Головний лікар КЗ "Дубенська ЦРЛ"                                             Табачук В.П.

Учора, 21 грудня, на території Рівненської області з робочою поїздкою перебував Віце-прем’єр-міністр

— Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
В ході поїзки відбулась виїзна нарада Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань створення сучасних медичних амбулаторій    в    сільській місцевості.  В нараді взяли участь члени робочої групи з питань реформування медицини та голови ОТГ  Рівненщини.

oblasna narada 1120173

В своєму виступі  Віце-прем’єр-міністр — Міністр зокрема відзначив :
«Якщо ми хочемо, щоб наші лікарі не виїжджали закордон, то маємо їм показати зміни в країні. Жителям громад точно потрібна якісна первинна медицина у сільській місцевості. І її точно готові надавати сільські лікарі! Але їм потрібні: сучасні амбулаторії, житло, транспорт і гідна зарплата. Всі ці питання вирішує ініціатива Президента України щодо доступності та якості медпослуг на селі».
На його думку, законопроект 7117 здатний сформувати дієву модель медицини первинного рівня.
Насамперед через формування мережі сільських медзакладів і впровадження системи мотивації для лікарів. Важливий напрямок – впровадження телемедицини, за допомогою якої лікар сільської амбулаторії зможе в режимі on-line отримати консультацію в медичному закладі вищого рівня.

oblasna narada 1120172
«Маємо чітке бачення розвитку первинки, є методика формування амбулаторних дільниць, кошти є – тож маємо спільно й швидко рухатись», - звернувся до присутніх урядовець.
Державою передбачено 4 мільярди гривень на оновлення сільської медицини. Для Рівненщини на будівництво нових амбулаторій, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих, на придбання автотранспорту та інші потреби виділено 186 мільйонів гривень.
Як розповіла заступниця голови Рівненської ОДА Світлана Богатирчук-Кривко, обласна медична рада реформ підготувала Мінрегіону пропозиції щодо вдосконалення формування мережі надання первинної меддопомоги. Навіть розробили варіанти моделей на рівні району та ОТГ.

oblasna narada 112017
«Ініціатива Президента для Рівненщини – ідеальний варіант. Адже на території області проживає майже 53% сільського населення. У нас формування медичної мережі буде йти паралельно з децентралізацією. Зокрема, ми будемо зважати на бажання кожної громади мати Центр надання медичної первинної допомоги. До того ж максимально враховуємо і теперішню мережу закладів та надання послуг екстреної допомоги», - розповіла Світлана Богатирчук-Кривко. А також, за її словами, варто врахувати й те, що в області активно впроваджується проект Світового Банку, де 64% коштів саме йде на сільську медичну допомогу.

21 грудня 2017 року відбулась конференція на тему:

"Лікування та профілактика систем кровообігу у Рівненській області. Четверта обласна медична конференція"

Порядок денний:

Відкриття конференції: вступне слово

Частина 1

Впровадження проекту в загальному контексті реформи охорони здоров'я в Україні

Огляд результатів проекту: основні досягнення та виклики

Хід реалізації спільного проекту МОЗ України та світового банку в Рівненській області

Презентація результатів другого соціологічного дослідження медичної галузі Рівненщини

Прес конференція

Частина 2

Зміна фінансування закладів охорони здоров'я та автономізація

Про підготовку інфраструктури закладів ЗОЗ до роботи з реєстром груп ризику

Презентація інформаційно-кардіологічного веб-порталу субпроекту в Рівненській області

Статистика про стан захворюваності ХСК Рівненськіій області

Спадкоємність та етапність спеціалізованої медичної допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями

Участь прийняв головний лікар КЗ "Дубенська ЦРЛ"    Табачук В.П.

20 Грудня 2017 року головний лікар КЗ "Дубенська ЦРЛ" прийняв участь в засіданні постійно діючої експертної робочої групи з питань реформування сфери охорони здоров'я в Рівненській області

На засіданні групи розглядались наступні питання:

Про виконання першочергових заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

Доповідач: Світлана Кирилівна Богатирчук – Кривко - заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації, голова постійно діючої експертної робочої групи з питань реформування сфери охорони здоров’я в Рівненській області

Про порядок формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги

Доповідач: Ігор Ярославович Добровольський – заступник начальника управління – начальник відділу організаційної та лікувально-профілактичної роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Про запропоновані варіанти архітектурно-планувальних рішень проектів повторного використання будівництва закладів первинної медичної допомоги у сільській місцевості.

Доповідач: Ярослав Володимирович Мазярчук – начальник департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації

Про порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

Доповідач: Лідія Аркадіївна Біляк – Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Про порядок денний наступного засідання постійно діючої експертної робочої групи з питань реформування охорони здоров’я в Рівненській області.

Доповідач: Олег Михайлович Вівсянник – головний спеціаліст – заступник начальника відділу організаційної та лікувально-профілактичної роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації, секретар Експертної робочої групи

                                                                                                               

Розвиток матеріально-технічної бази

nove obladnannja8

Завершується ремонт сходинкового маршу в дитячому відділенні

 

 nove obladnannja9nove obladnannja11

Замінено 2 старих  дерв'яних вікна на енергозберігаючі металопластикові у патологоанатомічному відділенні

nove obladnannja nove obladnannja2 nove obladnannja3 nove obladnannja4 nove obladnannja5 nove obladnannja6

За кошти, які було виділено на соціально-економічний розвиток, закуплено:

  • у центральне стерилізаційне відділення стерилізатор ГК-100;
  • у центральну лабораторію аналізатор гематологічний та аналізатор для визначення показників крові при гострому інфаркті;
  • у ендоскопічний кабінет відеоколоноскоп, та бронхоскоп;
  • у відділення хірургії 2 операційних столи, та 2 операційні лампи; 
  • низькотемпературна морозильна камера для зберігання запасу компонентів крові у приймальному відділенні.

Закупівля медичного обладнання триває.

29 листопада відбулася медична рада

Порядок денний:

1. Підсумки роботи КЗ «Дубенська ЦРЛ» за 9 місяців 2017 року у порівнянні з 2016 роком.
2. Звіт завідувачки інфекційним відділенням про готовність відділення до епідперіоду 2017-2018 р.р
3. Інформування про хід медичної реформи.
4. Різне.                                               

Доповідали:

1. В.о.заступника головного лікаря по медичній частині Степановський В.В.
2. Завідувачка інфекційним відділенням Крижанівська Н.Б.
3. Головний лікар КЗ «Дубенська ЦРЛ» Табачук В.П.
4. Різне.

Запрошені: завідувачі відділеннями, лікарі та старші медичні сестри.

1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом Україна спрямовує зусилля на профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу

snid

Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу стало світовою соціальною проблемою і вимагає консолідації зусиль медицини, громадськості та кожної людини зокрема. В історії є багато прикладів епідемій важких хвороб, які поборола медицина, однак синдром набутого імунного дефіциту (СНІД) - унікальне явище. Усім відомо, що недуга може поразити кожного, але її можна уникнути. Проте з кожним роком вірус продовжує вражати все більше людей в усіх країнах...

В Україні для протидії епідемії ВІЛ/СНІДу консолідована робота державних, міжнародних і громадських організацій. У складі МОЗ України працює Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам як урядовий орган державного управління.

1 грудня своє професійне свято відзначають невропатологи

nevropatolog

1 грудня своє професійне свято відзначають невропатологи — лікарі, які спеціалізується на діагностиці та лікуванні хвороб центральної (головний і спинний мозок) і периферичної нервової системи (нервові волокна).

Найпоширеніші захворювання, з якими їм доводиться боротися: хвороби хребта – остеохондроз і болі в спині різного походження; хвороби периферичної нервової системи: невралгія трійчастого нерва, радикуліти, невропатії, поліневропатії; хвороби судин головного мозку: недостатність мозкового кровообігу, вегетативна дистонія, енцеваліти, наслідки інсультів, птоз та ін.

Невропатолог ― це професія, гідна поваги. Щорічно кожен з таких лікарів рятує величезну кількість життів і зберігає плин людської життєдіяльності.

У професійне свято невропатологів  бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у їхній медичній практиці, сил, терпіння, сімейного тепла й затишку, щастя і довголіття!

Інформація про надходження та використання благодійних внесків за жовтень 2017 року

 

Відділення залишок на 01.10. надходження за жовтень використ. за жовтень На що використано залишок на 01.11
Лабораторія -3 782,44 11 574,00 842,05 реактиви 6 949,51
Неврологія 8 321,62 2 475,00 4 922,59 метрологія 5 874,03
Інфекційне 237,69 855,00 1 238,42   -145,73
Хірургічне 11 751,31 6 480,00 4 402,46 меблі, метрологія, бланки 13 828,85
Травматологічне 4 614,97 2 043,00 1 463,53 метрологія 5 194,44
Ендоскопічне -1 577,90 3 510,00 2 170,68   -238,58
Кардіологічне -80,85 675,00 32,59 метрологія 561,56
ЕКГ 1 078,27 0,00 175,00   903,27
Терапевтичне 1 687,50 450,00 32,59 метрологія 2 104,91
Отолорингологічне 256,12 594,00 316,28 метрологія, рукавички 533,84
Дитяче відділення 1 119,27 1 197,00 2 480,18 метрологія -163,91
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії 10 775,34 4 392,90 1 485,76 метрологія, буд.матеріали, бланки, мекаменти 13 682,48
Урологічне 1 657,05 585,00 748,62 господ.товари 1 493,43
Приймальне відділення 300,47 1 210,50 927,50   583,47
УЗД 608,22 0,00 0,00   608,22
Шкірно-венерологічне 746,74 108,00 0,00 буд.матеріали 854,74
Фізіотерапевтичний кабінет 2 286,62 324,00 465,50 метрологія 2 145,12
Офтальмологічне 754,18 72,00 222,71 метрологія 603,47
Рентген-діагностичне  -3 834,70 0,00 0,00   -3 834,70
Паталого-анатомічне  1 058,15 1 143,00 0,00 реактиви 2 201,15
Адміністрація 12 178,12 4 187,60 6 417,49 навчання, штамп, папір, метрологія 9 948,23
Спонсори 0,00 0,00 0,00   0,00
СЕС 280,74 0,00 0,00   280,74
Всього: 50 436,49 41 876,00 28 343,95   63 968,54

головний лікар КЗ "Дубенська ЦРЛ"                                             Табачук В.П.

4 листопада 2017 року професору Віктору Миколайовичу Поліщуку мало б виповнитись 60 років.

0611201konferenzia

В пʼятницю, 03 листопада 2017 року, в Рівненському обласному академічному музично-драматичному театрі відбулась конференція “Нестандартні ситуації в хірургії”, присвячена 60-річчю з дня народження видатного лікаря хірурга, доктора медичних наук, професора, новатора медицини, талановитого організатора охорони здоровʼя, засновника та першого керівника Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру, нашого земляка Віктора Миколайовича Поліщука. Учасниками конференції стали не лише провідні вітчизняні вчені, хірурги з Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя, Вінниці, Чернівців, Тернополя, Івано-Франківська, Рівного та Луцька, але й із сусідньої Білорусі – науковці - хірурги обласних лікарень Мінська і Бреста.
Лікарі заслухали та обговорили більше 30 доповідей з актуальних питань невідкладної хірургії, узгодили тактику ведення та лікування хворих із шлунково-кишковою кровотечею, гострим панкреатитом, кишковою непрохідністю, жовчевокамʼяною хворобою, перфоративною виразкою шлунку, перитонітом, тромбоемболічними ускладненнями. Провідне місце в наданні хірургічної допомоги хворим, займає застосування сучасних малоінвазивних лапороскопічних та ендоскопічних технологій, які так активно останнім часом впроваджуються в нашій лікарні. 

06112017konferen
Неоціненний досвід та знання від участі в конференції отримали лікарі хірурги Дубенської центральної районної лікарні.

Завідувач хірургічним відділеням В.Крохмаль

 

ПОДЯКА

    Адміністрація  КЗ "Дубенська ЦРЛ" висловлює подяку жителям Дубенського району, які відгукнулися на прохання надати благодійну допомогу у вигляді овочевої продукції для забезпечення харчування хворих. Особливу подяку висловлюємо голові Дубенської районної державної адміністрації Парфенюку Ю.В. голові Дубенської районної ради Козаку О.В., сільським головам об'єднаних територіальних громад, усім медичним працівникам КЗ "Дубенська ЦРЛ" та КЗ "Дубенський районний центр ПСМД", які сприяли в зборі продуктів харчування. Ваша допомога дала змогу значно покращити якість харчування хворих та зекономити бюджетні кошти.
    Щиро дякуємо за розуміння і підтримку! Нехай Ваша важка й невтомна праця буде гідно оцінена та приносить Вам матеріальний здобуток та матеріальне задоволення.

З повагою
Головний лікар КЗ "Дубенська ЦРЛ"                                                       Табачук В.П.

 

Запобігання проявам корупції

Запобігання проявам корупції здійснюється відповідно до таких нормативних документів

Рішення НАЗК від 06.09.2016 № 19 Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

 Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади

Пам'ятка державного службовця щодо врегулювання конфлікту інтересів

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»

Закон України «Про запобігання корупції»

Пам'ятка держслужбовцю

Наказ № 586/784/5 від 20.05.2014 «Про затвердження Порядку здійснення логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України"

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»

Закон України №224-VII від 14 травня 2013 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики»

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року "Питання запобігання та виявлення корупції"

Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами:

Додаток1
Додаток2
Додаток3
Додаток4

 

Профілактика дитячого травматизму: поради батькам


Одне із найважливіших завдань батьків при вихованні дитини – забезпечити її здорове зростання. Дитячий травматизм – одна із найпоширеніших причин звернень до медиків, каліцтва дитини, що може залишитися на все життя, а той летальних випадків – і все це через необачність дорослих, несвоєчасне нагадування дітям елементарних правил безпеки.


Побутовий травматизм

Йдеться про ушкодження, які діти можуть отримати вдома, у дворі, саду тощо. Найнебезпечніші з них – опіки полум’ям і хімічними речовинами, падіння з висоти. Залишені у доступному для дітей місці голки, цвяхи, леза бритв можуть стати причиною травми, а іноді — і смерті. Це стосується і газових плит, оголених проводів електромережі, відчинених вікон, сходів. Необладнані дитячі майданчики, захаращені двори, відкриті люки, канави, несправні ліфти, поруччя сходів, несправні велосипеди, неогороджені ділянки, де проводяться ремонті роботи, теж є дуже небезпечними. Часто діти падають з висоти: балконів, драбин, дерев, що теж призводить до тяжких травм. До побутового травматизму найчастіше призводить недостатній догляд за дітьми з боку батьків.

Опікові травми

Діти різного віку інколи торкаються неізольованих проводів, оголених контактів електропроводів, вставляють у розетки шпильки, цвяхи, що нерідко призводить до опіків, ушкодження електричним струмом.

Для того щоб уберегти дітей від опікових травм, дорослі повинні дотримуватися наступних правил безпеки:

- стежити за тим, щоб під час прийому гарячої рідкої їжі діти не перекидали на себе чашки, тарілки тощо;

- переносити посуд з гарячою рідиною в місцях квартири (або дитячих установ) з підвищеною увагою і обережністю;

- не дозволяти дітям перебувати поруч під час приготування їжі, миття посуду, прання білизни, прасування;

- ховати сірники, запальнички в недоступних для дітей місцях;

- зберігати їдкі кислоти, луги та інші отруйні речовини в місцях, недоступних для дітей;

- не допускати дітей близько до печі і предметів під напругою (електроплитка, праска, чайник тощо);

- не відлучатися від дітей під час їх купання.

Принципи запобігання побутового травматизму різні, але головним з них є постійна турбота старших про безпеку дітей. Дорослі мають виховувати в дітях обачливість і обережність. Особливо при поводженні з вогнем і небезпечними приладами. Не можна залякувати дитину, правильніше час-від-часу розповідати про різні нещасні випадки. З малятами треба бути постійно насторожі, усувати з їхнього шляху небезпечні предмети, а старшим дітям пояснювати небезпеку, яку несуть в собі необдумані вчинки. Допоможуть батькам у цьому вдало підібрана література, кінофільми, телепередачі.

Автодорожний травматизм

Найтяжчими і з найбільшим відсотком смертності є автодорожні травми. Головними їх причинами є бездоглядність дітей на вулиці, незнання правил дорожнього руху.

На вулиці, у транспорті разом з дітьми обов’язково мають бути дорослі, пояснювати їм правила поведінки, переходу через вулицю тощо. І звичайно ж, батьки самі мають чітко дотримуватись цих правил.

Спортивний травматизм

Фізкультура та спорт є запорукою зміцнення організму і фізичного розвитку дітей. Проте це лише при вмілому і правильно організованому занятті спортом.

Діти постійно грають у рухливі ігри, катаються на велосипедах, роликах тощо. Проте часто у місцях, не зовсім придатних для ігор, а часто і небезпечних: захаращених дворах, пустищах, біля водойм тощо.

Серед причин смертності від спортивного травматизму утоплення посідає одне з перших місць. Це може статися як влітку, так і взимку. Головною причиною утоплення є невміння плавати, незнання дітьми особливостей водойм тощо. Для купання дітей мають бути спеціально відведені для цього місця, але навіть там діти повинні перебувати під пильним контролем. Всі небезпечні місця для купання повинні бути огороджені і мати попереджувальні знаки. Взимку дороги, придатні для переїзду через річку, чи озеро, теж повинні позначатися. Дорослі зобов'язані категорично забороняти дітям кататися на ковзанах, санках по тонкій кризі.

Дитячі заняття зимовими видами спорту повинні обов’язково супровожуватися дорослими. Потрібно пам’ятати, що місця для катання на ковзанах, санках, лижах обов’язково мають бути далеко від проїзжджої частини. Дітям варто нагадувати, що під час забав та ігор небезпечним є виконання різних трюків (катання із зав'язаними очима, катання спиною вперед, на одній нозі тощо). Небезпечно прив'язувати санки одні до одних, особливо небезпечно – до транспортних засобів. Порушення цих правил піддає смертельному ризику не лише життя і здоров'я дитини, а й оточуючих. Тому батькам бажано якомога раніше залучати дитину до занять у спортивних секціях, товариствах, стадіонах, де вона постійно перебуває під наглядом інструктора. Цим вони не лише загартують дитину, а й вбережуть її від страшної небезпеки.

Шановні батьки! Життя та здоров’я дитини залежить в першу чергу від вас! Щодня нагадуючи дитині елементарні правила безпеки, ви застерігаєте її від можливих травм.

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ У ДІТЕЙ
ТРАВМА ГОЛОВИ
Покладіть постраждалого. Прикладайте компреси з холодною водою до удару і відразу міняйте їх, як тільки компрес зігріється. Якщо у дитини блювота, запаморочення, головний біль, терміново викликайте швидку допомогу: можливо струс мозку.

ПРИ УДАРАХ І РОЗТЯГНЕННЯХ

Спокій, розвантаження пошкодженої кінцівки. Накладіть м'яку фіксуючу пов'язку на ушкоджений суглоб, міхур з льодом в першу добу. Не робіть зігріваючих компресів, тим більше, з капустою, сечею! Не використовуйте дратівливих мазей і розтирань.

ПОРІЗИ АБО ПОДРЯПИНИ

Пошкоджене місце промийте розчином перекису водню. Краї (тільки краю) змастіть йодом або зеленкою, накладіть пов'язку, якщо ранка глибока, кровоточить, зверніться до хірурга.

ПРИ ОПІКАХ

У перший момент добре знімає біль локальна гіпотермія (холод)
- опустіть кисть в холодну воду. Бульбашки - "пухирі" проколіть, видаливши рідину, але відшарований епідерміс не зрізайте! Якщо опік сильний, більше ніж долоню дитини, - потрібна термінова медична допомога. До приїзду лікаря прикрийте пошкоджене місце стерильною пов'язкою. Нічим не змащуйте, не присипайте!

ПРИ ОТРУЄННІ ЧАДНИМ ГАЗОМ

Під час пожежі причиною загибелі більшої частини жертв не є опіки, а отруєння чадним газом. Постраждалого, тим більше що втратив свідомість, необхідно якомога швидше винести на свіже повітря, і при ослабленні або відсутності природного дихання почати штучне дихання "рот в рот" або "рот в ніс", як при утопленні! Необхідна лікарська допомога!

ТРАВМА, ХІМІЧНИЙ ОПІК ОКА

Накладіть на травмоване око пов'язку. Якщо в око потрапила кислота, луг або будь-яка інша хімічна речовина, негайно промийте око великою кількістю води, і, якщо можливо, промивайте водним розчином яєчного білка (1 білок на склянку води).
У всіх випадках негайно зверніться до лікаря-окуліста.

ПРОКОВТНУЛИ ЛІКИ

Якомога швидше викличте у дитини блювоту, попередньо давши рясне пиття, засунувши в рот пальці, обгорнуті бинтом, і натискаючи на корінь язика. Відразу уточніть, що за ліки і в якій кількості проковтнула дитина. Швидка сонливість, слабкість, або навпаки, різке збудження - ознаки отруєння. Негайно викличте швидку допомогу!


ВИПИЛИ РОЗЧИН КИСЛОТИ, УКСУС

До приїзду швидкої допомоги негайно починайте поїти дитину чистою водою, ще краще - розведеним водою яєчним білком.

ПРОКОВТНУЛИ МЯГКИЙ ПРЕДМЕТ

Якщо це круглий, гладенький предмет, не хвилюйтеся, він не зашкодить органів травлення, а вийде через добу з випорожненнями. Але гострий предмет може травмувати стравохід, шлунок, кишечник. Якщо дитина поскаржилася на болі в животі - необхідна термінова кваліфікована медична допомога. Ні в якому разі не давайте проносних! Годуйте м'якою, багатою за обсягом їжею - тушкованими протертими яблуками, картопляним пюре, розвареної протертою кашею.

ПРИ КРОВОТЕЧАХ

Тимчасові способи зупинки кровотечі залежать від виду, локалізації і інтенсивності кровотечі. При малих ранах і не сильних кровотечах накладіть пов'язку, що давить. Давлячу пов'язку накладають наступним способом: на рану кладуть стерильну пов'язку, поверх неї тугий клубок вати, а потім щільно фіксують круговими рухами бинта. Якщо давляча пов'язка не дає бажаного результату, то треба накласти артеріальний кровоспинний джгут. Це може бути спеціальний гумовий джгут, але можна використовувати і гумовий бинт, гумову трубку діаметром до 1,5 сантиметрів, і навіть брючний ремінь, краватку. Джгут накладають вище місця пошкодження, поверх одягу, підклавши під нього додатково м'яку прокладку. Затягування має бути мінімальним, при якому кровотеча зупиняється.

СТОРОННІ ТІЛА М'ЯКИХ ТКАНИН

Небезпека міграції швейних голок в м'яких тканинах сильно перебільшена, але тим не менш, ніколи не намагайтеся витягти голку самостійно, навіть якщо від голки на поверхні шкіри залишилася нитка (вона обов'язково обірветься!). Нерухомо зафіксуйте кінцівку підручними засобами і зверніться до хірурга.

 

Перелік медикаментів, які є в наявності на 11.08 2017 року в КЗ "Дубенська ЦРЛ" для надання невідкладної допомоги

 

№ п/п Назва кількість од.вим.
1 Анальгін 2.0 № 10 8 уп
2 Атропін 1 фл
3 Гепарин Індар 1 фл
4 Глюкози розчин 200мл 18 фл
5 Дексаметазон 1мл № 10 7.5 уп
6 Дімедрол 1,0 № 10 7 уп
7 Етамзилат-Дарниця 2мл№ 10 6 уп
8 Еуфілін-Н 200 5 мл № 10 1 уп
9 Кетамін 2 мл №10 8 уп
10 Магнію Сульфат 5 мл № 10 5 уп
11 Натрію хлорид  18 фл
12 Но-Х-шпа 2мл №5 6 уп
13 Папаверин 2мл № 10 7 уп
14 Платифілін-Здоров'я 15 уп
15 Преднізолон 1мл № 5 15 уп
16 Реосорбілакт 2 фл
17 Система одноразова для інфузій 10 шт
18 Фуросемід 2мл № 10 3 уп
19 Шприц 5,0 25 шт
20 Шприц 10,0 24 шт